Divertim-nos fins a morirDiviertámonos hasta morir

Estàvem atents a l’any 1984. Quan va arribar l’any però no la profecia, els americans reflexius es van lloar cantant en veu baixa. S’havien mantingut fermes les arrels de la democràcia liberal. Fos on fos el terror, almenys nosaltres no havíem estat visitats pels malsons orwellians.
Però ens havíem oblidat que costat per costat de la negra visió de George Orwell, n’hi havia una altra -una mica més vella, lleugerament menys coneguda, igualment esgarrifosa: Un món feliç, d’Aldous Huxley.

Orwell ens adverteix que serem vençuts per una opressió imposada externament. Però en la visió de Huxley no hi ha cap Germà Gran per privar a les persones de la seva autonomia, maduresa i història. Tal com ell ho veia, les persones arribaran a estimar la seva opressió, a adorar les tecnologies que anul·len les seves capacitats de pensar.

El que Orwell temia eren aquells que prohibirien els llibres.
El que Huxley temia era que no hi hauria cap raó per prohibir un llibre, per què no hi hauria ningú que en volgués llegir cap.
Orwell temia els qui ens privarien de la informació. Huxley temia els qui ens en donarien tanta que ens reduirien a la passivitat i a l’egoisme.
Orwell temia que la veritat se’ns amagaria. Huxley temia que la veritat s’ofegaria en un mar d’irrellevància.
Orwell temia que esdevindríem una cultura captiva. Huxley temia que esdevindríem una cultura captiva. Huxley temia que esdevindríem una cultura trivial, preocupada per un equivalent de sensacionetes: el ralet, ralet i tocar i parar.

Tal com va remarcar Huxley a El Món feliç tornat a visitar “Els defensors de les llibertats civils i els racionalistes que sempre estan a l’aguait per combatre la tirania van oblidar-se de tenir en compte l’apetit gairebé infinit de l’home per les distraccions

A 1984, afegí Huxley, les persones són controlades mitjançant el dolor. A Un Món feliç, són controlades mitjançant el plaer.

Resumint, Orwell temia que ens destruís el que odiem. Huxley temia que ens destruís el que estimem.

Aquest llibre tracta de la possibilitat que fos Huxley qui tingués raó i no Orwell.

Prefaci del llibre “Divertim-nos fins a morir” de Neil PostmanEstabamos atentos al año 1984. Cuando llegó el año pero no la profecia, los americanos reflexivos se alegraron cantando en voz baja. S’habian mantenido firmes las raices de la democracia liberal. Fuera donde fuera el terror, almenos nosotros no habíamos estado visitados por las pesadillas orwellianas.
Pero se nos habia olvidado que al lado de la negra visión de George Orwell, habia otra -una poco más vieja, ligeramente menos conocida, igualmente aterradora: Un mundo feliz, d’Aldous Huxley.

Orwell nos advierte que seremos vencidos per una opresión impuesta externamente. Pero en la visión de Huxley no hay ningún Gran Hermano para privar a las personas de su autonomia, madurez y historia. Tal como él lo veía, las personas llegaran a amar su opresión, a adorar las tecnologias que anulan sus capacidades de pensar.

Lo que Orwell temia eran aquellos que prohibirian los libros.
Loque Huxley temia era que no habría ninguna razón para prohibir un libro, poque no habria nadie que quisiera leerlos.
Orwell temia a los que nos privarian de la información. Huxley temia a los que nos darían tanta, que nos reduirian a la pasividad y al egoismo.
Orwell temia que la verdad se nos esconderia. Huxley temia que la verdad se ahogaria en un mar de irrelevancia.
Orwell temia que nos convertiríamos en una cultura captiva. Huxley temia que nos convertiríamos en una cultura captiva. Huxley temia que no nos convertiríamos en una cultura trivial, preocupada por un equivalente de sensaciones.

Tal y como remarcó Huxley a El Mundo feliz vuelto a visitar “Loss defensores de las libertades civiles y los racionalistas que siempre estan al acecho para combatir la tirania se olvidaron de tener en cuenta el apetito casi infinito del hombre por las distracciones

En 1984, añadió Huxley, las personas son controladas mediante el dolor. En Un Mundo feliz, son controladas mediante el placer.

Resumiendo, Orwell temia que nos destruyera lo que odiamos. Huxley temia que nos destruyera lo que amamos.

Este libro trata de la posibilidad que fuera Huxley quien tubiera razón y no Orwell.

Prefacio del libro “Divirtámonos hasta morir” de Neil Postman

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>