Els 100 primers diesLos 100 primeros días

images-1

Al cap d’uns díes d’una elecció, els membres de la candidatura guanyadora deixen anar aquesta frase a qualsevol que els escolti: Què cent dies! No ens donen ni trenta dies de gràcia!
La meva resposta sempre és la mateixa: I què us esperàveu?

És cert que es parla dels 100 díes de gràcia de qualsevol govern, i en part és així, si més no en l’opinió pública i els mitjans de comunicació, però no és menys cert que aquest díes són decisius en qualsevol mandat i és normal que les decisions que es prenen en aquest període provoquin reaccions.

Però per què són tant importants els 100 primers díes d’un govern?

La majoria de la ciutadania no segueix habitualment la política. Només es produeix una vertadera inflexió durant la campanya electoral. Aquesta inflexió està causada bàsicament per la voluntat de conèixer les propostes dels diferents grups i sobretot, per el seguiment de la campanya que fan els mitjans de comunicació.

Aquest seguiment s’allarga un cop es forma el govern i s’allarga fins al cap de dos o tres mesos (els 100 primers díes). Bàsicament per què els electors i els mitjans volen conèixer qui formarà el nou govern i quines prioritats té aquest. Un cop s’han resolt aquestes incognites, l’atenció de la ciutadania es va relaxant. Només tornarà la mirada a la política quan comenci la propera campanya electoral.

En els 100 primers díes es quan un govern comunica amb més intensitat i quan més atenta està la ciutadania. Qualsevol acció que realitzem aquests cent primers dies serà interpretada com a un missatge a la ciutadania i és per això que hem de tractar-ho com el que serà, un missatge de govern.
Hem de pendren’s aquest període com el més important de la legislatura ja que és quan forjarem la imatge de com seran els propers quatre anys. La ciutadania interpreta la legislatura a partir de les decisions que pendrem durant aquests primers díes.

I és ben normal, ja que és en aquest període quan prenem les decisions estratègiques més importants de la legislatura: qui formarà el govern, quines prioritats polítiques tenim, els nomenaments de càrrecs públics i semi-públics, els pactes, etc. La majoria de coses importants passen els 100 primers díes.

I ho hem de tenir molt present. Pensem en aquests primers díes d’una manera estratègica per què qualsevol cosa que fem, serà interpretada com a un missatge definitori del govern. Pensem doncs, amb aquesta visió i dissenyem els nostres missatges definitoris de govern. Pensem en aquests 100 primers díes.images-1

Al cabo de unos días de una elección, los miembros de la candidatura ganadora dejan ir esta frase a cualquiera que los escuche: Que cien días! No nos dan ni treinta dias de gracia!
Mi respuesta siempre es la misma: Y qué os esperábais?

Es cierto que se habla de los 100 días de gracia de cualquier gobierno, y en parte es así, al menos en la opinión pública y los medios de comunicación, pero no es menos cierto que estos primeros días son decisivos en cualquier mandato y es normal que las decisiones que se tomen en este período provoquen reacciones.

Pero ¿por qué son tan importantes los 100 primeros días de un gobierno?

La mayoria de la ciutadania no sigue habitualmente la política. Sólo se produce una verdadera inflexión durante la campaña electoral. Esta inflexión está causada básicamente por la voluntad de conocer las propuestas de los diferentes grupos políticos y sobretodo, por el seguimiento de la campaña que hacen los medios de comunicación.

Este seguimiento continua una vez se forma el gobierno y se alarga hasta al cabo de dos o tres meses (los 100 primeros días). Básicamente por qué los electores y los medios quieren conocer quien formará el nuevo gobierno y qué prioridades tendrá este. Una vez se han resuelto estas incognitas, la atención de la ciudadania se va relajando. Sólo volverá la mirada a la política cuando empiece la próxima campaña electoral.

En los 100 primeros días es cuando un gobierno comunica con más intensidad y cuando más atenta está la ciutadania. Cualquier acción que realizemos estos cien primeros días será interpretada como un mensaje a la ciutadania y és por este motivo que hemos de tratarlo como lo que será, un mensaje de gobierno.
Hemos de tomarnos este período como el más importante de la legislatura ya que es cuando forjaremos la imagen de como será la legislatura. La ciudadania interpreta la legislatura a partir de las decisiones que tomaremos durante estos primeros días.

Y es muy normal, ya que es en este período cuando tomaremos las decisiones estratégicas más importantes de los próximos cuatro años: quien formará el gobierno, que prioridades políticas tenemos, los nombramientos de cargos públicos y semi-públicos, los pactos, etc. La mayoria de cosas importantes pasan los 100 primeros días.

Y lo hemos de tener muy presente. Pensemos en estos primeros días de una manera estratégica por qué cuaquier cosa que hagamos, será interpretada como a un mensaje definitorio del gobierno. Pensemos pués, con esta visión y diseñemos nuestros mensajes definitorios de gobierno. Pensemos en estos 100 primeros días.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>