Comunicació 2.0? Comunicació directa!Comunicación 2.0? Comunicación directa!

secreto

Queda lluny aquella frase del pare de la consultoria política, Joe Napolitan:
Domina el mitjà dominant
Però avui en dia, continua més vigent que mai en la consultoria política i en les campanyes electorals.
Cada època té un mitjà dominant, un mitjà que influeix més que cap altre en la decisió del vot dels ciudadans. Primer va ser la premsa escrita. A través dels diaris s’aconseguia difondre les idees a qualsevol racó del país. Posteriorment va ser la ràdio el mitjà que acabava decidint quin candidat merexia guanyar l’elecció. Des de l’aparició de la televisió a mitjans del segle XX, aquest ha estat el mitjà rei on s’han acabat decidint totes les grans eleccions. Sobretot, a través dels debats electorals i els spots publicitaris.
Avui en dia, encara la televisió continuï essent el mitjà dominant, la seva hegemonia està questionada per el mitjà del segle XXI: internet i les xarxes 2.0.
La campanya de les presidencials americanes del 2008 ja ens va anunciar un futur que ja és present. Domina la web 2.0, domina el mitjà dominant.
Però, ¿És tan senzill dominar la comunicació 2.0?
No. Cada mitjà té un llenguatge comunicatiu propi, un llenguatge diferent.
No podem comportar-nos igual si ens dirigim als electors a través de la ràdio que des de la televisió, ni si ho fem a través de la premsa convencional o a través de les xarxes socials. Cada mitjà té el seu llenguatge. La nostra tasca principal serà adequar el nostre missatge al mitjà, al llenguatge comunicatiu del mitjà que utilitzem.
Per què el nostre objetiu és la credibilitat. I només l’aconseguirem si entenem el mitjà al que ens dirigim. Aquesta serà la nostra principal tasca.
Però encara que sembli senzill –que ho és- hem de guiar-nos per un dels pilars de la comunicació política:
la comunicació sempre ha de ser directa.
Per què, encara que els mitjans i el seu llenguatge són diferents, el nostre objectiu no: persuadir a l’elector.
I la millor manera per aconseguir-ho, és dirigint-nos directament a l’electorat.
De fet, no hi ha comunicació més eficaç que la que es dirigeix personalment a l’elector. La comunicació directa és la comunicació més eficient. L’única causa per la que ens veiem obligats a renunciar-hi és per una qüestió d’escala: no podem arribar a tothom directament. I és per això que ens veiem obligats a utilitzar els diferents mitjans, per tal que el nostre missatge arribi al màxim nombre de gent possible.
Però encara que utilitzem tots els mitjans possibles: premsa, ràdio, TV i 2.0, hem d’utilitzar-los com si estiguéssim dirigint-nos directament als electors. Hem de fer comunicació directa a través de cada mitjà. Entendre el llenguatge del mitjà i comunicar-nos directament amb el nostre possible votant.
¿Vols comunicar-te eficaçment a través de les xarxes socials?
Utilitza la comunicació directa. Dirigeix-te directament a l’elector.
secreto

Queda lejos aquella frase del padre de la consultoria política Joe Napolitan:
Domina el medio dominante” pero hoy en dia, continua más vigente que nunca en la consultoria política y en las campañas electorales.
Cada época tiene un medio dominante, un medio que influye más que ningún otro en la decisión del voto de los ciudadanos. Primero fué la prensa escrita. A través de los periódicos se conseguía difundir las ideas a cualquier rincón del país. Posteriormente fué la radio el medio que acabava decidiendo qué candidato merecía ganar la elección. Desde la aparición de la television a medianos del siglo XX, este ha sido el medio rey dónde se han acabado decidiendo todas las grandes elecciones. Sobretodo a través de los debates electorales y los spots publicitarios.
Hoy en dia, aunque la television sigue siendo el medio dominante, su hegemonia está cuestionada por el medio del siglo XXI: internet y las redes 2.0.
La campaña de las presidenciales americanas del 2008 ya nos anunciaron un futuro que ya es presente. Domina la web 2.0, domina el medio dominante.
Pero, ¿Es tan sencillo dominar la comunicación 2.0?
No. Cada medio tiene un lenguaje comunicativo propio, un lenguaje diferente.
No podemos comportarnos igual si nos dirigimos a los electores a través de la radio que de la televisión, ni si lo hacemos a través de la prensa convencional o a través de las redes sociales. Cada medio tiene su lenguaje. Nuestra principal tarea será adecuar nuestro mensaje al medio, al lenguaje comunicativo del medio que utilicemos.
Porqué nuestro objetivo es la credibilidad. Y sólo la conseguiremos si entendemos el medio al que nos dirigimos. Esta será nuestra principal tarea.
Pero aunqué parezca muy difícil –que lo es- hemos de guiarnos por uno de los pilares de la comunicación política:
la comunicación siempre ha de ser directa.
Por qué aunque los medios y su lenguaje son diferentes, nuestro objectivo no: persuadir al elector.
Y la mejor manera de conseguirlo es dirigiendónos directamente al electorado.
De hecho, no hay comunicación más eficaz que la que se dirige personalmente al elector. La comunicación directa es la comunicación más eficiente. La única causa por la que nos vemos obligados a dejarla es por una cuestión de escala: no podemos llegar a todo el mundo directamente. Y por eso nos vemos obligados a utilizar los diferentes medios para que nuestro mensaje llegue a cuanto más gente mejor.
Pero aunque utilicemos todos los medios posibles: prensa, radio, TV y 2.0, hemos de utilizarlos cómo si estubiéramos dirigiéndonos directamente a los electores. Hemos de hacer comunicación directa a través de cada medio. Entender el lenguaje del medio y comunicarnos directamente con nuestro posible votante.
¿Quieres comunicarte eficazmente a través de las redes sociales?
Utiliza la comunicación directa. Dirígete directamente al elector.

Articulo publicado en PoliticaRedes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>