Repensar el cineRepensar el cine

210px-Cinemaaustralia Amb la salvatge pujada del 13% de l’IVA en cultura, molt són els sectors que es qüestionen la seva viabilitat i entre ells, en destaca un les sales de cinema a la que aquesta pujada, s’afegeix a altres problemes estructurals. I és que a més de la pujada de l’IVA, arrosseguen una crisi profunda des de fa temps generada per les descarregues i les tecnologies de la llar, que fa que baixin cada any les xifres d’espectadors. Aquests 13 punts poden ser la gota que fa vessar el vas, per a molts. Fruït d’una discussió que vaig tenir aquest cap de setmana sobre el tema, em llenço a fer unes valoracions sobre la situació. Com afrontar aquesta doble o triple -13%, descarregues, homecinema- crisi? Només hi ha una manera. Tenint clar que el model de negoci de l’exhibició de pel·lícules ha de canviar. El cine encara funciona com quan no hi havia més oferta d’oci. L’única gran novetat han estat les multisales i altres petits canvis com el 3D. La qüestió però, és encertar en el canvi. Hi ha però algunes idees que crec necessàries per encarar el futur amb millors espectatives. – Ja no n’hi ha prou amb el dia de l’espectador. Una de les claus de la supervivència de les sales de cine és una gran oferta variable de preus que s’adapti a les necessitats de públics molt diversos i amb necessitats i interessos molt diversos. Els hàbits de consum són molt diversos, les ofertes també ho haurien de ser. Per què no oferir preus més baixos per les pel·lícules que no siguin estrenes? O als pitjors horaris -16 i 23h? I sobretot, per què no oferir packs de 3 o 5 entrades a preus amb descompte? Per què no oferir “bons 10 pel·licules”? No és una manera de fidelitzar? Per fer-ho bé però, serà clau saber jugar amb el preu, l’hora i el tipus de pel·lícula. – Caldrà treure més rendiment a les instal·lacions. S’ha acabat el triangle sales-crispetes/llaminadures-bars. Les despeses d’obertura són més o menys fixes, per tant, caldrà intensificar l’activitat en el complexe. Això vol dir, més activitat a dins d’algunes sales (pel·lícules, però també per qualsevol altre cosa: conferències, futbol, actes, música, etc.) i sobretot, fora. Un dels objectius del complexe ha de ser treure més rendiment de les persones que es desplacen a les instal·lacions atretes per una pel·lícula. Perfeccionar i millorar l’oferta del complexe és clau. L’objectiu seria equilibrar les persones que arriben per veure una pel·lícula de cine i les que venen atretes per l’oferta complementaria. – Buscar i mimar a “nous” públics. Hi han molts públics potencials de les sales comercials que no s’hi acosten. Hi ha molta gent que li agrada el cinema i que s’hi acostaria de bon grat, però que primer cal conèixer-los i saber interpretar les seves necessitats. Això ja ho han fet les sales. Algú hagués dit fa 15 anys, que el millor públic de les sales de cinema seria el públic infantil? Doncs això, es pot fer amb molts altres públics. Un dels més clars és la gent gran. Molts jubilats anirien a veure pel·lícules ( a més, aquest és un públic gairebé immune a les descarregues) si l’oferta, els horaris i els preus fossin els adequats. Per què no provar-ho en alguna sala i en els primers horaris? Un altre públic molt clar és els estudiants de les escoles d’idiomes. No es poden fer ofertes per ells? A Holanda ho fan i funciona. I en les localitats amb residents i turistes europeus, no es poden ofertar estrenes en el seu idioma? Hi ha prou sales per oferir un mix equilibrat entre oferta i públics. – Lligat a l’anterior, per atraure nous públics, caldrà crear nous productes. Productes innovadors, diferents, que puguin captar a públics nous i que alhora fidelitzin als antics. Com es fa això? Amb imaginació i jugant amb tot el que es pugui: la quantitat de sales disponibles, el contingut de la oferta, el preu i els horaris bàsicament. Una de les claus però, és la quantitat de productes. El futur d’aquests complexes passa per crear quasi tants productes com necessitats tinguin els espectadors. Que hi hagi gairebé una oferta a la carta. Això no necessàriament fa incrementar la despesa. – Crear més valor. Aquesta és potser la clau de volta. La pregunta és clau: Què pot oferir la projecció d’una pel·lícula a una sala que no tingui la projecció a casa? La resposta no pot ser el romanticisme d’una sala de cinema ni el 3D. Cal oferir quelcom més. Cal oferir més valor. Com? Amb imaginació. Quan les sales sàpiguen trobar el valor afegit a la pel·lícula, hauran guanyat el seu futur. És que amb les descàrregues i la nova tecnologia, ni el concepte “estrena” ja és un valor. Cal oferir més valor al preu de l’entrada. Això vol dir oferir quelcom que no es pugui descarregar i que no es podrà reproduïr a casa amb el homecinema. Jo només apuntaré alguna idea. En el cas del públic infantil és evident que es pot generar valor a través de la presència dels personatges de la pel·lícula. Per què no es poden generar activitats o acccions vinculades amb el contingut de la pel·lícula? I sobretot, per què no valorem allò que no pot oferir el cinema a casa i que la majoria de gent busca en gairebé tota oferta d’oci? Les relacions socials. Cal convertir el cinema en un espai de relació social més enllà de la pel·lícula que s’ofereixi. Entenent les relacions socials d’una manera àmplia. Les sales de cinema, com un espai de relació. Això sí que és valor. En fí, són només algunes idees per encarar una crisi i una pujada impositiva important. Per què aquest és el present, repensar allò que funcionava. Questionar-nos com a empresa o institució. I això és el que farem el 4, 5 i 6 de setembre al Rethink Com.

210px-Cinemaaustralia Con la subida del 13% del IVA en cultura, muchos son los sectores que se cuestionan su viabilidad y entre ellos, destaca uno, las salas de cine a la que esta subida, se añade a otros problemas estructurales. Y es que además de la subida del IVA, acarrean una crisis profunda desde hace tiempo generada por las descargas y las tecnologias del hogar, que hace que bajen cada año las cifras de espectadores. Estos 13 puntos pueden ser la “puntilla” para muchas salas. Fruto de una discusión que tube este fin de semana sobre el tema, me lanzo a hacer unas valoraciones sobre la situación. ¿Como afrontar esta doble o triple -13%, descargas, homecinema- crisis? Sólo hay una manera. Teniendo muy claro que el modelo de negocio de la exhibición de películas ha de cambiar. El cine aún funciona como cuando no habia más oferta de ocio. La única gran novedad han sido las multisalas y otros pequeños cambios como el 3D. La cuestión es acertar en el cambio. Hay pero algunas ideas que creo necesarias para encarar el futuro con mejores espectativas. – Ya no basta com el dia del espectador. Una de leas claves de la supervivencia de las salas de cine es una gran oferta variable de precios que se adapte a las necesidades de publicos muy diversos y con necesidades e intereses muy diferentes. Los hábitos de consumo son muy diversos, las ofertas también tendrían que serlo. ¿Por qué no ofrecer precios más bajos para las películas que no sean estrenas? O a los peores horarios -16 y 23h? Y sobretodo, ¿por qué no ofrecer packs de 3 o 5 entradas a precios con descuento? ¿Por qué no ofrecer “bonos 10 peliculas”? ¿No es una manera de fidelizar? Pero para hacerlo bién, será clave saber jugar con el precio, la hora y el tipo de película. – Será necesario saber sacar más rendimento a las instalaciones. Se ha acabado el triangulo salas-palomitas/chucherías-bares. Los gastos de apertura son más o menos fijos, por tanto, será necesario intensificar la actividad en el complexo. Esto significa, más actividad dentro de algunas salas (peliculas, pero también para cualquier otra cosa: conferencias, futbol, actos, música, etc.) y sobretodo, fuera. Uno de los objectivos del complejo ha de ser sacar más rendimiento de las personas que se desplacen a las instalaciones atraídas por una pelicula. Perfeccionar y mejorar la oferta del complejo es clave. El objectivo seria equilibrar las persones que llegan para ver una pelicula de cine y las que vienen atraídas por la oferta complementaria. – Buscar y mimar a “nuevos” públicos. Hay muchos públicos potenciales de las salas comerciales que ni se acercan a estas. Hay mucha gente a la que le gusta el cine y que se acercaria con gusto, pero a los que primero es necesario conocerlos y saber interpretar sus necesidades. Esto ya lo han hecho antes las salas. ¿Alguien hubiera dicho hace 15 años, que el mejor público de las salas de cine seria el público infantil? Esto mismo, se puede hacer com muchos otros públicos. Uno de los más clarso es el de la gente mayor. Muchos jubilados irian a ver peliculas ( además, este es un público casi inmune a las descargas) si la oferta, los horarios y los precios fuésen los adecuados. ¿Por qué no provarlo en alguna sala y en los primeros horarios? Otro público muy claro són los estudiantes de las escolas de idiomas. ¿No se pueden hacer ofertas para ellos? En Holanda lo hacen y funciona. Y en las localidades con residentes y turistas europeos, ¿no se pueden ofertar estrenas en su idioma? Hay suficientes salas para ofrecer un mix equilibrado entre oferta y públicos. – Ligado al anterior, para atraer nuevos públicos, hará faltacrear nuevos productos. Productos innovadores, diferentes, que puedan captar a públicos nuevos y que tambien fidelizen a los antiguos. ¿Como se hace esto? Con imaginación y jugando con todo lo que se pueda: la cantidad de salas disponibles, el contenido de la oferta, el precio y los horarios básicamente. Una de las claves es la cantidad de productos. El futuro de estos complejos pasa por crear casi tantos productos como necesidades tengan los espectadores. Que haya una oferta casi a la carta. Esto no necesariamente hace incrementar el gasto. – Crear más valor. Esta es quizás la llave de tuerca. La pregunta es clave: ¿Qué puede ofrecer la proyección de una pelicula en una sala, que no tenga la proyección en casa? La respuesta no puede ser el romanticismo de una sala de cine ni el 3D. Es necesario ofrecer algo más. Hace falta ofrecer más valor. ¿Como? Con imaginación. Cuando las salas sepan encontrar el valor añadido a la pel·lícula, habrán ganado su futuro. Es que con las descargas y la nueva tecnologia, ni el concepto “estreno” es ya un valor. Es necesario ofrecer más valor al precio de la entrada. Esto significa ofrecer algo que no se pueda descargar y que no se podrá reproducir en casa con el homecinema. Yo solo apuntaré alguna idea. En el caso del público infantil es evident que se puede generar valor a través de la presencia de los personajes de la pelicula. ¿Por qué no se pueden generar actividades o acciones vinculadas con el contenido de la pelicula? Y sobretodo, ¿por qué no valoramos aquello que no puede ofrecer el cine en casa y que la mayoria de gente busca en casi toda la oferta de ocio? Las relaciones sociales. Es necesario convertir el cine en un espacio de relación social más allá de la pelicula que se ofrezca. Entendiendo las relaciones sociales de una manera ámplia. Las salas de cine, como un espacio de relación. Esto sí que es valor. En fín, son solo algunas ideas para encarar una crisis y una subida impositiva importante. Por qué este es el presente, repensar aquello que funcionaba. Cuestionarnos como empresa o institución. Y esto es lo que haremos el 4, 5 y 6 de septiembre en el Rethink Com.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>