Comunicació per a projectes i esdeveniments

Gestió de la comunicació d’un projecte o esdeveniment

Gestionem tots els aspectes comunicatius d’un esdeveniment. Desde la concetualització a la gestió mediática del mateix. Entenem un projecte com a una marca i el plantegem estratègicament des del punt de vista comunicatiu. Hem gestionat esdeveniments importants al llarg de tots aquests anys de trajectòria

Conceptualització de projectes o esdeveniments

Per tal que un projecte o esdeveniment es consolidi és important que es posicioni entre l’opinió pública i per aconseguir-ho és molt important la conceptualització del projecte així com entendre l’esdeveniment o projecte com a una marca.

Elaboració i gestió de plans de mitjans

Disseny i gestió als mitjans de comunicació i líders d’opinió al llarg d’un esdeveniment. Elaboració d’un pla de mitjans i implementació sobre el terreny.

Assessorament en la gestió de l’esdeveniment

Suport en la conceptualització de l’esdeveniment així com, en funció dels públics, proposta de posibles productes que reforcin al propi esdeveniment. Assessorament en la imatge i la projecció de l’esdeveniment.