Disseny i planificació de campanyes electorals

Disseny de l’estratègia electoral

Estudi de l’escenari electoral i disseny de la millor estratègia per aconseguir els objectius electorals marcats. Això implica l’elaboració del diagnòstic, la segmentació de públics, la construcció del missatge i el relat electoral i el disseny detallat de l’estratègia electoral.

Assessorament en la gestió de campanya electoral

Assessorament en tots i cadascun dels àmbits importants en la gestió d’una campanya electoral: organització de l’equip de campanya, disseny de l’estratègia, calendarització, construcció del candidat, etc. Tenim una gran experiència en gestió de campanyes municipals, nacionals i insternacionals.

Creació del relat de campanya

El relat és un recurs comunicatiu imprescindible en una campanya electoral. Tenir un relat guanyador és necessari per tal d’incidir en l’opinió pública i sobretot, en l’electorat dessitjat.

Formació per a candidats i equips de campanya

Formació en l’organització de la campanya establint rols i calendaris així com la planificació estratègica per tal que tots els membres de l’equip estiguin preparats per encarar la campanya

Assessorament en la planificació de la campanya

Suport en la planificació mediática de la campanya així com dels actes electorals i les accions necessàries. Alhora com trasladar totes aquestes actuacions en el calendari i el terreny concret.

Estudis electorals

Elaboració d’estudis per tal d’entendre l’escenari electoral. Estudis qualitatius i/o quantitatius així com la segmentació de l’electorat

Assessorament en la comunicació de campanya

Més enllà de l’estratègia, també assessorem en tot allò que té a veure amb la comunicació de la campanya: disseny i elaboració de material, producció d’spots, escenificació, etc així com la gestió publicitària i mediàtica de la campanya