Serveis d'estratègia i comunicació per a governs i institucions

Assessoria en planificació estratègica

L’estratègia i el posicionament són el nostre àmbit de treball. És per això, que estem especialitzats en el disseny i la construcció d’estratègies de comunicació per tal d’aconseguir els objectius de govern. I oferim un assessorament permanent en aquest àmbit.

Estratègia de govern, regidories i departaments

Qualsevol govern, regidoria o departament necessita una estratègia comunicativa que li faci possible aconseguir els objectius del mandat. I molt sovint es requereix un suport expert en aquest àmbit. Ajudem als diferents nivells administratius a definir l’estratègia i a portar-la a terme de manera eficient.

Disseny de protocols de comunicación de governs

Elaboració de protocols propis de comunicació adaptats a les especificitats del govern per tal que els procesos comunicatius i el dia a dia de la comunicació del govern siguin molt més efectius. Establint protocols clars que millorin la comunicació amb els mitjans de comunicación i el conjunt dels ciutadans.

Disseny de l’organització del gabinet d’alcaldia

Una de les primeres necessitats de qualsevol govern és organitzar el gabinet d’alcaldia de tal manera que esdevingui la peça clau pel bon funcionament del govern. L’assessorament extern en el disseny de l’organització del gabinet és clau per treure el màxim rendiment al cervell del govern.

Assessorament i seguiment periòdic de la gestió comunicativa de governs, regidories o grup municipal per tal de planificar l’assoliment d’objectius de legislatura

Un dels principals serveis que oferim és l’assessorament i el seguiment de la gestió comunicativa de governs, regidories o grups municipals. De tal manera que la feina feta sigui percebuda per els ciutadans i tingui una traslació a l’opinió pública. L’objectiu és que la ciutadania conegui i entengui els passos seguits i aquests siguin valorats per el conjunt de l’opinió pública.

Assessorament en comunicació a alcaldes i dirigents polítics

Molts polítics i governants requereixen un assessorament permanent que els ajudi a millorar la gestió a curt, mitjà i a llarg termini. És per això que l’assessorament permanent és cada cop necessari.

Disseny, elaboració i seguiment de plans de comunicació local

Els plans de comunicación són una eina molt útil per a la majoria de governs locals. Dissenyar, realizar i implementar un bon pla de comunicació adaptat a les característiques del govern i del municipi és clau. Realitzem plans de comunicació adaptats per a qualsevol tipus de municipi.

Elaboració d’estudis sociològics i democòpics per a governs

Realització dels estudis necessaris per tal de poder copsar l’estat d’ànim de la ciutadania i així poder aplicar amb més encert les polítiques públiques. Estudis quantitatius i qualitatius que cada dia esdevenen més necessaris per portar a terme l’acció del govern.

Creació del relat de govern i institucions

El relat és un dels recursos comunicatius més importants per a qualsevol institució, govern o organització. Tenir un relat propi és necessari avui en dia per tal d’incidir en l’opinió pública i sobretot, que els ciutadans entenguin el sentit de la nostra acció de govern. Construïm relats per organitzacions i institucions que reforcin la propia marca i ajudin a la gent a entendre per què fan el que fan.

Gestió dels 100 primers dies de govern

Els cent primers dies d’un nou govern són els més importants de la legislatura. És en aquest període quan es construeix la imatge d’un nou govern o junta. I tot a través de la comunicació. T’ajudem a gestionar aquest període clau de manera eficient per tal de sortir-ne reforçats.

Gestió de la comunicació d’institucions o organitzacions

Més enllà de la implementació de l’estratègia comunicativa és possible també realitzar la gestió diaria de la comunicació d’una institució. Gestió de totes les accions comunicatives així com la gestió de premsa, xarxes socials, etc.